Finansinės ataskaitos

2017 metų finansinės ataskaitos:

ikonos_pdf1. Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-03-31

ikonos_pdf2. Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-06-30

2016 metų finansinės ataskaitos:

ikonos_pdf1. Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-03-31

ikonos_pdf2. Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-06-30

ikonos_pdf3. Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-09-30

ikonos_pdf4. Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31

2015 metų finansinės ataskaitos:

ikonos_pdf1. Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-06-30

ikonos_pdf2. Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-09-30

ikonos_pdf3. Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-12-31


2014 metų finansinės ataskaitos:

ikonos_pdf1. Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-03-31

ikonos_pdf2. Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-06-30

ikonos_pdf3. Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-09-30

ikonos_pdf4. Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-12-31


2013 metų finansinės ataskaitos:

ikonos_xls1. Finansinės būklės ataskaita 2013-03-31

ikonos_xls2. Veiklos rezultatų ataskaita 2013-03-31

ikonos_doc3. Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2013 I ketvirtis

ikonos_xls4. Finansinės būklės ataskaita 2013-06-30

ikonos_xls5. Veiklos rezultatų ataskaita 2013-06-30

ikonos_doc6. Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2013 II ketvirtis

ikonos_xls7. Finansinės būklės ataskaita 2013-09-30

ikonos_xls8. Veiklos rezultatų ataskaita 2013-09-30

ikonos_doc9. Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2013-09-30

ikonos_pdf10. Finansinės būklės ataskaita 2013-12-31

ikonos_pdf11. Veiklos rezultatų ataskaita 2013-12-31

ikonos_pdf12. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013 m.

ikonos_pdf13. Pinigų srautų ataskaita 2013-12-31

ikonos_pdf14. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013-12-31


2012 metų finansinės ataskaitos:

ikonos_xls1. Finansinės būklės ataskaita 2012-06-30

ikonos_xls2. Veiklos rezultatų ataskaita 2012-06-30

ikonos_doc3. Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2012-06-30

ikonos_xls4. Finansinės būklės ataskaita 2012-09-30

ikonos_xls5. Veiklos rezultatų ataskaita 2012-09-30

ikonos_doc6. Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas III ketvirtis

ikonos_xls7. Finansinės būklės ataskaita 2012-12-31

ikonos_xls8. Veiklos rezultatų ataskaita 2012-12-31

ikonos_doc9. Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2012-12-31


2011 metų finansinės ataskaitos:

ikonos_xls1. Finansinės būklės ataskaita

ikonos_xls2. Veiklos rezultatų ataskaita

ikonos_xls3. Grynojo turto pokyčio ataskaita

ikonos_xls4. Pinigų srautų ataskaita

ikonos_doc5. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas


2010 metų finansinės ataskaitos:

ikonos_xls1. Finansinės būklės ataskaita

ikonos_xls2. Veiklos rezultatų ataskaita

ikonos_xls3. Grynojo turto pokyčio ataskaita

ikonos_xls4. Pinigų srautų ataskaita