Viešųjų pirkimų informacija

Viešųjų pirkimų dokumentai:

ikonos_pdfKomisijos darbo reglamentas

ikonos_pdfKonfidencialumo pasižadėjimai

ikonos_pdfNešališkumo deklaracijos

ikonos_pdfSupaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės


Panevėžio priklausomybės ligų centro planuojamų viešųjų pirkimų planai:

ikonos_pdf2016 m. viešųjų pirkimų planas


Informacija apie pirkimus:

ikonos_pdfInformacija apie 2017 metų mažos vertės pirkimus ir CPO pirkimus

ikonos_pdfInformacija apie 2016 metų mažos vertės pirkimus ir CPO pirkimus

ikonos_pdfInformacija apie 2015 metų mažos vertės pirkimus ir CPO pirkimus

ikonos_pdfInformacija apie 2014 metų mažos vertės pirkimus ir CPO pirkimus

 

ikonos_eitiViešųjų pirkimų ataskaitos